Külalised Prantsusmaalt

Loomise kuupäev 28.10.2022

19. oktoobril külastasid kooli haridusinspektorid Prantsusmaalt, kes tundsid huvi Eesti haridussüsteemi vastu. Koos Prantsuse Instituudi asedirektori ja keelelise koostöö atašee Guillaume Raboutot`ga külastati ainetunde, vesteldi meie kooli õpetajate ja õpilastega ning kohtuti kooli juhtkonnaga.

Aitäh külaliste võõrustamisel abis olnud õpilastele ja õpetajatele:
Cathleen Kaasan, Daniela Sofia Domingues, Katrin Linnap, Gilbert Mandzolo, Marge Punt, Anne Tiits!

Viimati muudetud 31.10.2022.