Lapsevanemate kooli esimesed sammud

Loomise kuupäev 23.03.2023

22. veebruaril toimus koolis lastevanematele koolitus "Lapsevanema tööriistakast: kontakt ja koostöö lapsega".

  • Koolituse viis läbi Umberto Dorus Geerts, Hollandist pärit sotsiaalpedagoog ja koolitaja, kes igapäevaselt töötab nii noorte kui ka lastevanematega ning seda nii Tartu Herbert Masingu koolis kui ka MTÜs Peaasjad.
  • Koolitusel avati noorte ja laste murede teemat, kõneldi, mis on positiivne distsipliin, kuidas luua ja hoida lapsega positiivset suhet, lisaks räägiti lapsevanema ja lapse vaimse tervisega seonduvast: märkamisest ja sekkumisest.

14. märtsil toimus lastevanematele psühholoog ja unenõustaja Kene Verniku koolitus "Laste une põhireeglid".

  • Kohaletulnud huvilised vanemad said targemaks laste unevajaduse teemal. Samuti saadi teada, millised võivad olla unevõla sümptomid ja laste unehäireid. Koolitaja jagas lastevanematele nippe ja tehnikaidki, kuidas luua heaks uneks sobivat keskkonda ning kuidas olla tark lapsevanem.

Ees seisab veel kolmas koolituski: 13. aprillil "Kuidas aidata lapsel tõhusamalt õppida? Soovitusi lapsevanemale". 

  • Koolitaja on Tallinna 32. Keskkooli õpetaja ja haridustehnoloog Anne Tiits, kellel on lisaks koolis õpetamise kogemusele ka kogemusi laste õppimise toetamisel kodus viie lapse ema ja kolme lapse vanaema rollis.
  • Koolitusel käsitletakse õppimise küsimusi lapsevanema rollist lähtudes. Millal on mõistlik last õppimisel aidata? Kuidas aidata last õppeaines, mida ise ei oska? Mida teha siis, kui laps ei taha õppida? Kuidas aidata lapsel kujundada õppimiseks kasulikke harjumusi? Kuidas aidata lapsel õppimist takistavatest harjumustest vabaneda? Valik praktikas läbiproovitud nippe.
  • Huvilised saavad registreeruda SIINlink opens on new page.
Viimati muudetud 24.03.2023.