Maikuu klassijuhataja on Berit Soomere

Loomise kuupäev 02.06.2021

Berit Soomere on töötanud Tallinna 32. Keskkoolis nüüdseks ühe õppeaasta. Temast sai 4.E väikeklassi õpetaja ja klassijuhataja 2020 sügisel. Neli väiksemat, rahulikku ja süsteemset õpikeskkonda vajavat poissi ning õpetaja Berit, nende organiseerija, juhendaja, mentor – see on 4.E.

Eelnevalt lasteaias õpetajana töötanud Berit, kes on ka ise ema, teab, kui oluline on laste jaoks rutiin ja turvalisus. Juba nädalaid enne õpilaste sügisest koolitee algust sättis ta klassiruumi valmis, meisterdas rääkivad seinad, lõi igale tema klassi tulevale lapsele oma koha. Tühjast ja kõledast ruumist sai Beriti käe all ruum, kuhu sisenedes tunned end oodatult. 

Berit on äärmiselt töökas. Ta armastab asju läbi mõelda, põhjalikult ette planeerida. Järgmiste sammude mõtestamiseks jälgib olukorda tähelepanelikult, teeb vajalikku eeltööd, uurib ja küsib, vaatleb ja räägib kolleegidega läbi. Berit on hea suhtleja, kuid niisama maast ja ilmast juttu rääkimas ei kuule teda kunagi. Berit suhtleb kolleegidega selleks, et küsida nõu, arutada valjusti tema õpilasi puudutav läbi, mõelda üheskoos kogenud õpetajatega, mida ja kuidas veelgi paremini teha. Berit näitab ise üles huvi teiste töö vastu, käies kolleegide tunde vaatlemas. Tema tähelepanekud on väga täpsed ja asjakohased, ta märkab kiiresti asja tuuma, mis on väikeklassi õpetaja jaoks oluline omadus. Maikuu alguses võis teda näha juba järgmise õppeaasta õpikutega, et valida välja parimad materjalid oma õpilaste jaoks.

Õpetamisel kasutab Berit palju näitvahendeid, koostab näitmaterjale. Tema tunnis tahavad lapsed, kes suures klassis olid pingutusest kõrvale hiilinud, õppida ja endast parima anda. Tundides valitsev õhkkond on turvaline, tunni struktuur on kindlate raamidega, õpilastele on teada, mis toimuma hakkab. Ei mingit ärevust, vaid rahumeelne, motiveeritud töö. Beritist õhkuv rahu ja sõbralikkus, tema loodud süsteemsus, nõudlikkus ja ratsionaalne, tõhus planeerimine on loonud nendele poistele keskkonna, kus nad lõpuks saavad positiivse õpikogemuse. Berit on hea näide sellest, kuidas õpetaja isiksuseomadused, hoolimine ja tähelepanelikkus ning mis peamine – soov – võivad luua imelühikese ajaga koolilastes suuri muutusi.

Lapsevanem kirjutab: „Soovin tunnustada õpetaja Beritit selle eest, et suudab lapsed huviga kaasa tegema panna igas oma tunnis. Hoolib lastest, et nad ikka saaks õpitu selgeks, ja toob ka lapsele koju ise ära õppematerjali, kui laps kooli ei saa tulla. On äärmiselt kannatlik ja annab alati uue võimaluse, kuna usub, et kõik lapsed väärivad armastust ja hoolt. Aitäh selle eest!“

Berit küll alles alustas oma teekonda kooliõpetajana, kuid juba on ta valitud meie kooli tugisüsteemide ainekomisjoni esimeheks. Beritis on juhiainest. Talle meeldib mõelda laiemalt ja tuua kasu rohkematele õpilastele kui ainult oma väikeklassi lastele. Berit on koostanud koolile juhendmaterjale, infovoldikuid õpilaste paremaks toetamiseks, samuti mõtles projektipäevade ajaks välja nn tervisevitamiinid ehk vaimse tervise toetamise võtted distantsõppe aja). Beritil sujub koostöö teiste õpetajatega suurepäraselt.

Berit oli õppeaasta algul kohe valmis võtma väljakutsena vastu MTÜ Alustavat õpetajat Toetava Kooli võimaluse saada endale ka majaväline juhendaja spetsiaalses väljaõppeprogrammis osalevate kogenud õpetajate seast. Oma välismentoriga kohtus Berit regulaarselt, saades nendelt kohtumistelt nõu ja abi vastavalt Beriti enda arenguvajadusetele ja eesmärkidele.

Berit on avatud kõigele uuele, ta on valmis katsetama, uurima, proovima - ning see on väga hea eeldus suurepäraseks õpetajaks kujunemise teel. 

Aitäh, klassijuhataja Berit, pühendumise ja armastusega tehtud töö eest!

Viimati muudetud 02.06.2021.