Majandustunni koostööprojekt pälvis tunnustuse Läänemaa aasta õpitegu 2020

Loomise kuupäev 20.10.2020

Oktoobris täiskasvanud õppijate nädalal pälvis Läänemaa aasta õpetaja ja täiskasvanuhariduse tunnustamisüritusel nimeka tunnustuse Haapsalu Linnavalitsuse, Tallinna 32. Keskkooli majanduskallakuga gümnasistide, Läänemaa kogukondade ja maaettevõtjate koostööprojekt "Noored maale". Koostööprojekti tunnustati tiitliga Läänemaa aasta õpitegu 2020. Tunnustuse võtsid vastu majandusõpetaja Tiina Saar ja meie kooli 12.b klassi esindus. 

Koostööprojektis “Noored maale” osaleb 64 koolinoort ja 38 täiskasvanut. Kõik 102 osalejat on projekti käigus nii õpetaja kui ka õpilase rollis. Koolinoored saavad täiskasvanutelt kogemusõpet ning täiskasvanud saavad koolinoortelt kaasaegseid õpikogemusi.

Projekti kestvus on olnud 3 aastat (2018-2020) ning projekt jätkub juba ka sel sügisel.

Projektis “Noored maale I” (2018) osalesid:

 • Tallinna 32. Keskkooli majandussuuna 10. klassi õpilased;
 • Asuküla kogukond (Asuküla selts, Uus-Vainu talu, Pusku külalistemaja, Lauri-Jaani talu);
 • Võnnu kogukond (Võnnu Noorte Selts, Erja Tall);
 • Haeska kogukond (Haeska külaselts, Tuulingu Puhkemaja);
 • Haapsalu Linnavalitsus.

Analüüside, küsitluste, mõttetalgute ning teadmiste ja kogemuste vahetamise tulemusena valmisid noorte ideed ettevõtluse arendamiseks maal: https://www.haapsalu.ee/noorte-ideed-ettevotluse-arendamiseks-maallink opens on new page

Projektis “Noored maale II” (2019) osalesid:

 • Tallinna 32. Keskkooli majandussuuna uued 10. klassi õpilased;
 • Läänemaa OTT
 • OTT Talupood
 • Läänemaa OTT liikmed: Tänava talu ja Oosaare talu;
 • Tuuru Avatud Kogukonnamaja;
 • Haapsalu Linnavalitsus.

Talude ja Talupoe külastamiste, taludes toimunud mõttetalgute ning teabe ja kogemuste vahetamise tulemusel valmisid noorte ideed kohaliku toote turundamiseks: https://www.haapsalu.ee/noorte-ideed-kohaliku-toote-turundamisekslink opens on new page

Projektis “Noored maale III” (2020) osalesid:

 • Tallinna 32. Keskkooli majandussuuna 11. klassi õpilased;
 • Ettevõtjad: OÜ Matsalu Nord, OÜ Uus-Vainu, OÜ Pop Amps, OÜ Puise Nina Talu, Puise Nina Külalistemaja, Altmõisa Külalistemaja;
 • Haapsalu Linnavalitsus.

Kuues töörühmas toimus õpilaste ja ettevõtjate vahel ettevõtlusalane ajurünnak. Tulemusena valmisid noorte ideed ettevõtetele kulude vähendamiseks ja tulude suurendamiseks: https://www.haapsalu.ee/noorte-ideed-ettevotetele-kulude-vahendamiseks-ja-tulude-suurendamisekslink opens on new page Ettekanded esitati ja kuulati videokonverentsil. Seegi oli kõikidele uudne õpikogemus.

Omavalitsuse roll on koostööpartnerite töö korraldamine ning tulemuste kajastamine linna kodulehel ja maakonna ajalehes https://online.le.ee/2020/03/16/tallinna-opilased-koostasid-laanlastele-ariplaane/link opens on new page Eesmärk on tutvustada huvitavat kogemust sellest, kuidas eri põlvkondade esindajad koos õppides ja õpetades üksteisele väärtuslikke teadmisi, ideid ja kogemusi jagavad ning millised väärtused sellest sünnivad. 

(foto Arvo Tarmula)

Viimati muudetud 02.11.2020.