November oli märkamise ja heaolu kuu

Loomise kuupäev 10.12.2021

Novembrikuu sõnum „Märkame ja toetame teineteist!“ säras meie kooli õpilastele vastu juba kooli välisukse juurest. Pimedal novembrikuul on oht jääda liikluses märkamatuks. Elupäästjaks võib osutuda lihtne ja odav, kuid asendamatu abiline – helkur. Helkuri kaotanud või koju unustanud õpilased said endale uue helkuri kooli välisukse juurest trepikäsipuudelt. Algklasside õpilastel oli I korrusel oma helkuripuu. Aitäh kõikidele õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele, kes kinkisid koolile helkureid!

Algklasside õpilaste ühise tööna valmis I korrusel heategude stend. Öeldakse, et igast heateost sünnib taevasse üks täht. 1.-4. klasside õpilased kogusidki tähti, mis panid särama koridori ja tõid tänutunnet südametesse. Iga õpilane, kes aitas teisi novembrikuu jooksul, sai oma heateo kirjeldusega tähe kinnitada koridoris olevale taevalaotusele.

Suures õppimistuhinas peab märkama ka kehalisi vajadusi. Liikumisrõõmu pakkus sportliku algusega koolipäev novembri lõpus. 26. novembril lõi meie koolipere kaasa Tallinna linna korraldatud väljakutses „Kükitades tugevaks ja targaks!“. Ühe minuti jooksul jõudsid meie õpilased teha kokku 20 274 kükki. Osales 544 õpilast. Kõige aktiivsem ja erksam oli 2.c klass. Aitäh Terviseaktiivi juhile Berit Soomerele ja kõikidele õpetajatele, kes väljakutsega kaasa tulid!

Klassijuhatajad hoidsid novembrikuu teemat fookuses oma klassi tundides. Räägiti abivajaja märkamisest, abi pakkumisest, hoolivusest kui meie kooli väärtusest, enda väärtustamisest, helkurite kandmisest, interneti kasulikkusest ja ohtudest, küberkiusamisest. Ühtekuuluvustunde suurendamiseks käidi õppekäikudel, korraldati klassiõhtuid, osaleti Playboxil.

2.-4. klasside ja 5.E klassi õpilased meisterdasid heategevusliku projekti raames jõulukaarte hooldekodudes viibijatele. Kokku läks meie kooli poolt teele 110 jõulukaarti SA Narva-Jõesuu Hooldekodule ning 90 kaarti Tartu varjupaika ja sotsiaalmajja.

9.A klass otsustas ulatada abikäe Mustamäel asuvale Pesaleidjale. Klass kogus annetusi Pesaleidja karvastele hoolealustele ja klassi esindus käis kohapeal sealse töökorraldusega tutvumas. Lisaks pakuti liikumisrõõmu peremeest ootavatele mänguhimulistele kiisudele.

11.D klass tegi Instagramis helkurite kandmist propageeriva postituse.

12.A klass osales klassisiseses hoolimise üleskutses. Üleskutse eesmärk oli suunata noori mõtlema, kui hästi nad tunnevad oma klassikaaslasi ning kuidas igaüks ise saab klassi õhkkonda veelgi paremaks muuta. Iga õpilane pidi nädalas tegema ühe heateo klassikaaslasele, et lisada oma klassi sõbralikkust, üksmeelt, heaolu, rõõmu. Arvesse läksid nii šokolaadi jagamised, silmavärvi kiitmised, matemaatikaülesande selgitamised kui ka lihtsalt „kuidas läheb?“ küsimine nendelt, kellega muidu palju ei suhelda. Klassi moto väikeste heade tegude tegemisel oli „The Sky is the limit.“

Loodame, et märkamine ja head teod ei lõpe novembriga, vaid saadavad meid elu loomuliku osana ka kõikidel järgnevatel kuudel.

Suur tänu kõigile, kes märkavad ja hoolivad!

Viimati muudetud 10.12.2021.