Oluline info sel sügisel alustavasse 10. klassi kandideerijatele

Loomise kuupäev 28.04.2020

Riiklikust eriolukorrast tulenevalt tänavu koolimajas silmast silma sisseastumisvestlusi ei toimu. Sisseastumise II vooru kutsutud õpilastel palun hiljemalt 11. maiks sisseastumise veebikeskkonda https://sisseastumine.ee/link opens on new page laadida üles kuni 3-minutiline videotutvustus iseendast.

Märksõnad ja lähteküsimused videotutvustuses iseendast rääkimiseks:

 • kes oled? millised on sinu tugevad küljed? mida pead iseenda juures veel arendama?
 • millises koolis hetkel õpid? milline õpilane oled? mida saad öelda oma klassitunnistusel oleva info kohta (hinded, hoolsus, käitumine)? mis on sinu lemmikõppeaine(d)?
 • millised on sinu hobid? kas oled ka mingil moel ühiskondlikult aktiivne?
 • miks soovid meie kooli kandideerida? millised meie kooli õppesuunad sind huvitavad ja miks? milline on sinu jaoks õppesuunaeelistuste pingerida?
 • millistesse koolidesse veel kandideerid? kui panna sind huvitavad koolid pingeritta, siis mitmendale kohale paigutad Tallinna 32. Keskkooli?
 • NB! Jälgi, et vastad kõigile siinsetele küsimustele!

Kõigil neil õpilastel, kelle esimene või teine eelistus on teatrisuund, on lisaks videotutvustusele kohustuslik teatrikatsete lisaülesanne:

 • lisa sisseastumise veebikeskkonda ka teine video, kus esitad peast oma valikul ühe eestikeelse luuletuse ja ühe eestikeelse proosakatkendi + nimeta mõlema teksti autor ja pealkiri + selgita, miks need tekstid valisid ja millest need sulle räägivad.
 • luuletusest kanna ette 3 salmi ehk 12 rida. Võid valida ka pikema luuletuse, kuid esita videos luuletusest 3 järjestikust salmi ehk 12 rida.
 • proosakatkendi pikkus olgu pool raamatulehekülge, mitte rohkem.
 • NB! Nn teatrikatsete video mahuta 4 minutisse. Pikemaid videosid keskkond üles laadida ei luba!
 • oma muudest annetest (nt laul, pillimäng, tants, näitering jne) saad rääkida esimeses enesetutvustuse videos, kui teed juttu oma hobidest.

Nii esimese kui ka teise eelistusena multimeedia suunda kandideerivad õpilased võivad soovi korral lisada sisseastumise veebikeskkonda lisaks videotutvustusele ka lingi oma varasematest töödest koostatud portfooliole.

 • Veebipõhine portfoolio saab olla blogi, fotogalerii, kaust mõnes pilvekeskkonnas (nt Google Drive, Dropbox).
 • Portfooliosse tasub koondada valiku oma seni tehtud fotodest, videotest, animatsioonidest, graafilisest disainist või teistest teostest, kus on kasutatud digitaalseid tehnoloogiaid. Kokku 5-7 valitud fotot või muud pildilist teost ja/või 1-2 videotööd.
 • NB! Portfoolio koostamine ja jagamine ei ole kohustuslik, vaid tegu on lisavõimalusega.

Vastuvõtukomisjon jätab endale õiguse pärast II vooru esitatud videotutvustustega, teatrikatsete lisaülesannetega ja multimeediasse esitatud portfooliotega tutvumist vajadusel pöörduda personaalselt õpilaskandidaatide poole, et küsida täpsustusi ja lisainformatsiooni.

Alustavasse 10. klassi vastuvõtmise otsusest teavitab kool sisseastumise veebikeskkonna https://sisseastumine.ee/link opens on new page kaudu. Klasside esialgsed nimekirjad koostatakse hiljemalt 1. juuniks 2020, arvestades kandidaatide õppesuuna eelistusi, sisseastumistestide ja videotutvustuse tulemusi, põhikooli õppeedukust ning õpilaskohtade arvu klassis.

Küsimuste korral tasub pöörduda gümnaasiumiastme õppealajuhataja Kerstin Vessiku poole: kerstin.vessik@32kk.edu.eelink opens on new page

Viimati muudetud 11.06.2020.