OMA KLASSI NÄDAL ja OMA KOOLI PÄEV 2022

Loomise kuupäev 25.01.2022

24.-28. jaanuaril hoiame eriliselt meeles oma kooli ja klassi ning võtame aja, et olla nii palju koos kui võimalik ja tunnetada ühtsust. Kutsume kõiki osa saama vahvast nädalast!

Teie
kooli juhtkond, Aktiiv, Noorteparlament ja Spordivaim

24. JAANUAR (E) - STIILIPÄEV

 • Kutsume üles kõiki 1.-12. klasse kandma oma klassitähele määratud värviga riideid: A-punane, B-roheline, C-sinine, D-kollane, E-F - valge, õpetajad ja muud töötajad - roosa.
 • Aktiivsed vahetunnitegevused stiilipäeval:
 • Kell 9.40 - 5.-9. klasside Kahoot. Ootame igast klassist 3-liikmelist esindust kohe 2. tunni lõpus aulasse! Publikut saali ei lubata, kuid Aktiiv teeb oma Instagrami lehel live-ülekande. Palume aulas võimalusel kõigil maski kanda.
 • Kell 10.40 - 10.-12. klasside Kahoot. Ootame igast klassist 3-liikmelist esindust kohe 3. tunni lõpus aulasse! Publikut saali ei lubata, kuid Aktiiv teeb oma Instagrami lehel live-ülekande. Palume aulas võimalusel kõigil maski kanda.
 • Kell 10.40 - Aktiivi aktiivsed tegevused 1. ja 4. klassidele algkooli koridoris. 1. klassid on oodatud 113 ruumi poolsesse koridori ja 4. klassid 109 ruumi poolsesse koridori.
 • Kell 12.40 - Aktiivi aktiivsed tegevused 2. ja 3. klassidele algkooli koridoris. 2. klassid on oodatud 109 ruumi poolsesse koridori ja 3. klassid 113 ruumi poolsesse koridori.

25. JAANUAR (T) - VABALAVA

 • Kell 18.00 on aulas 5.-12. klasside õpilaste ja õpetajate VABALAVA sündmus.
 • Registreerunud on 29 etteastet erinevate esinemisvormidega.
 • Publiku moodustavad esinejad. Teised ei ole paraku kohapeale lubatud.
 • Sündmusest tehakse kooli Youtube’i kanalil ülekanne.
 • Osalejatel on tehnilised proovid 24. jaanuaril aulas kell 15.45-st alates graafiku alusel (esinejaga võetakse ühendust).

26. JAANUAR (K) - 1.-6. KLASSIDE PLAYBOX

 • Tehniliste peaproovide ajad (ei pea olema kostüüme, aga rekvisiidid võtke kaasa) 24. jaanuaril:
  • 1. ja 2. tunni ajal: kell 8.00 - 1.B, 8.10 - 1.C, 8.20 - 4.A, 8.30 - 4.B, 8.40 - 5.A, 8.50 - 5.B/E, 9.00 - 6.A, 9.10 - 6.B, 9.20 - 4.C, 9.30 - 1.A;
  • 6. tunni eel ja ajal: kell 12.45 - 2.A, 12.55 - 2.B, 13.05 - 2.C, 13.15 - 3.A, 13.25 - 3.B, 13.35 - 3.C.
 • Playbox korraldatakse kolmes vahetuses, millest kõigist tehakse videoülekanne, sest välispublikut teiste klasside, õpetajate ega lapsevanemate näol aulasse ei lubata. 
 • Playbox toimub 26. jaanuaril:
  • 5. tund: 1.A, 1.B, 1.C, 4.A, 4.B, 4.C;
  • 6. tund: 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B;
  • 7. tund: 3.C, 5.A, 5.B/E, 6.A, 6.B. 
 • Žürii vaatab järjest 3 tundi etteasteid, kuid paremusjärjestus tehakse ikkagi 1.-3. klasside ja 4.-6. klasside arvestuses. Publiku hääletust sel korral ei ole ning klasside esinemisjärgset ootamist samuti ei ole.
 • Parimad saavad auhinnad 27. jaanuari jooksul, mil noorteparlament tundi üllatama tuleb.

27. JAANUAR (N) - SPORDIPÄEV

 • 1.-12. klassidel toimuvad sportlikud võistlused võimlas (tegevuse täpsustab Spordivaim).
 • Sel korral võisteldakse lennusiseselt:
  • 2. tund - 1. klassid kell 8.55-9.15 ja 4. klassid kell 9.20-9.40
  • 3. tund - 5. klassid kell 9.55-10.15 ja 6. klassid kell 10.20-10.40
  • 4. tund - 8. klassid kell 10.55-11.15 ja 7. klassid kell 11.20-11.40
  • 5. tund - 10. klassid kell 11.55-12.15 ja 9. klassid kell 12.20-12.40
  • 6. tund - 12. klassid kell 12.50-13.10 ja 11. klassid kell 13.15-13.35 
  • 7. tund - 2. klassid kell 13.50-14.10 ja 3. klassid kell 14.15-14.35

28. JAANUAR (R) - OMA KOOLI PÄEV
Sel päeval ei saa koolihoovis parkida hommikul kella 9.00-ni.
Kõik tunnid toimuvad tunniplaani järgi ja päev ei ole lühendatud.
Söömised sel päeval ikka tavapärasel ajal.
Pikapäevarühm toimub.

1. AVAMINE JA 11. KLASSIDE KOOLISÕRMUSTE RITUAAL

 • Kell 08.00 on oma kooli päeva avamine koolimaja ees.
 • Oodatud on kõik õpilased ja õpetajad, koolitöötajad.
 • Avamisel peavad kõne kooli direktor ja abituuriumi esindaja, antakse üle erinevad tiitlid (kooli vaimuhoidja, hea kolleeg, hea töötaja, kooli väärtuste kandja jne), kõlab koolilaul, heisatakse lipud ning lastakse ilutulestikku.
 • Kogunemise järel jätkub 1. tund tunniplaani järgi, v.a 11. klassidel ja 12. klasside esindajatel, kel jätkub hommik koolisõrmuste rituaaliga koolihoovis (ka 2. tund!).

2. OMA KOOLILE RAAMATU KINKIMINE

 • Iga klassi üks õpilane viib klassi kinkeraamatu koos sissekirjutusega raamatukokku alloleval ajal:
 • 2. tund: kell 08.55 1. klassid, 09.10 4. klassid, 09.25 5. klassid; 
 • 4. tund: kell 10.55 10. klassid, 11.10 11. klassid, 11.25 12. klassid;
 • 5. tund: kell 11.55 6. klassid, 12.05 7. klassid, 12.15 8. klassid, 12.25 9. klassid;
 • 6. tund: kell 12.55 2. klassid, 13.10 3. klassid.
 • Raamatukoguhoidja Merike teeb kinkeraamatutest raamatukokku näituse, mida saab veebruarikuus igaüks uudistada omale sobival ajal.
 • Raamatukoguõpetaja Merikese soovitused LINKlink opens on new page

3. OMA KOOLI TUND JA JUUBELIRAAMATU ESITLUS

 • Klassijuhataja planeerib nn oma kooli tunni, mis 1., 4.-12. klassidel on 3. tund ja 2. vahetusel 5. tund.
 • 3. tunni ajal on aulas juubeliraamatu esitlus salongihommiku formaadis. Esitlust viib läbi vilistlane Urmas Vaino, sõna võtavad mõned vilistlased ja tänatakse panustajaid. Esitluse ülekannet saab oma kooli tunni raames vaadata kooli Youtube’ist.
 • Klassijuhatajad võivad oma kooli tunni lahendada ka teisiti: kutsudes tundi kolleegi, ise rääkida oma tööajast siin majas, kutsuda tundi vilistlase veebikohtumise kaudu, kutsuda tundi kehtiva COVID-passiga vilistlase või teha klassiga midagi oma kooli teemal. Kui külaline tuleb isiklikult kohale, siis see tuleb eelnevalt kooskõlastada juhtkonnaga.
 • Kui vilistlane tuleb külla Zoomi/Google Meeti kaudu, siis klassijuhataja saab veebikohtumiseks kasutada Ene juures olevaid veebikaameraid. Samuti saab klassijuhataja võtta Marguselt sülearvuti ja Marguse juhendamisel ühendada selle enne tunni algust klassiruumis oleva projektori ja kõlaritega.
 • Lühiülevaadet oma kooli tunni sisust ootame klassijuhatajalt SIIAlink opens on new page hiljemalt teisipäevaks, 25. jaanuariks.
 • Oma kooli tunni kannab e-kooli klassijuhatamise päevikusse klassijuhataja. Seda ka siis, kui oma kooli tund oli ainetunni ajal/arvelt.
 4. 7.-12. KLASSIDELE PRESSIKONVERENTS
 • 5. tunni ajal on aulas juhtkonna pressikonverents 7.-12. klassidele. Kohapeale on oodatud igast klassist kaks esindajat, kellest üks on klassivanem.
 • Küsimused palume ette saata hiljemalt 23. jaanuariks õppealajuhataja Kerstin Vessikule: kerstin.vessik@32kk.edu.eelink opens on new page.
 • Ka kohapeal on võimalik küsimusi esitada.

  KONTSERTI JA DIREKTORI VASTUVÕTTU TÄNAVU EI TOIMU!

KOOLI VÄÄRTUSTE KANDJA TIITEL

Vilistlaskogu algatas 7 aastat tagasi traditsiooni andmaks välja tiitlit KOOLI VÄÄRTUSTE KANDJA.
Ootame nii õpilastelt kui õpetajatelt õpilaste nimesid, kes teie meelest oleks kooli väärtuste kandja tiitlit väärt. Tiitli saaja peaks esindama kooli nelja põhiväärtust: avatus, loovus, hoolivus, vastutus. Palun lisada kandidaadi nimele juurde ka põhjendus, miks just tema on tiitlit väärt ning kuidas on kooli põhiväärtused tema puhul esindatud.

Palun saata teiepoolsete kandidaatide kirjeldused minu meiliaadressile: carinejessicak@gmail.comlink opens on new page 

Ootan teie kirju 24. jaanuari keskpäevani (sama päeva õhtul vilistlaskogu teeb otsuse).

Tiitlile võivad esitada ettepanekuid nii õpilased kui õpetajad.

Carine Jessica Kostla
Tallinna 32. Keskkooli vilistlaskogu president

Soovime kõigile vahvat oma klassi nädalat ja toredat oma kooli päeva!

Kogu informatsioon loetav ka SIITlink opens on new page

 

Viimati muudetud 25.01.2022.