Õppeaineid lõimiv projektipäev

Loomise kuupäev 01.05.2023

Neljapäeval, 6. aprillil toimus 1.-9. klassis õppeaineid lõimiv projektipäev. Lähtuvalt arengustrateegia "Tallinn 2035" hariduse ja noorsootöö tegevusvaldkonna tänavusest teema-aastast olid seekordsed projektitegevused pühendatud loodus- ja keskkonnahoiule.

Algkooliõpilased said osa 20-minutilistest töötubadest nagu "Putukad", "Putukahotell", "Taimed", "Prügi sorteerimine", "Loodusviktoriin". Põhikooliõpilastel tuli hakkama saada aga 4 koolitunni pikkuste lõiminguprojektidega. Projektid olid järgmised:

  • 5. klassid - matemaatika ja tehnoloogia projektis valmisid loodus- ja keskkonnahoiuteemalistest kuupidest pusled. Projekti eesmärk oli käelise osavuse ja tehnilise taibu arendamine, mõeldes loodus- ja keskkonnahoiule.
  • 6. klassid - eesti keel, draamaõpetus ja muusikaõpetuse ühisprojektis "Hääled ja rütmid looduses. Neli aastaaega" tutvuti onomatopoeetiliste sõnadega ning õpiti neid kasutama muusikalises etteastes.
  • 7. klassid - võõrkeelte ja kunstiõpetuse projekti eesmärk oli koostöös kaasõpilastega digipädevuste, analüüsioskuse ja esinemisoskuse arendamine. Meeskonnad koostasid temaatilised sotsiaalreklaamid.
  • 8. klassid - sotsiaalained ja multimeedia viisid ellu projekti "Hoides oma kodu", mille eesmärk oli oma kodukoha ja loodushoiu väärtustamine, nutiseadmete sihipärane rakendamine ja koostööoskuste arendamine. Valmisid minutilised animatsioonid.
  • 9. klassid - loodusainete, käsitöö ja kodunduse projekti eesmärk oli tekstiilijäätmete taaskasutamine istumisalustes.

Projektipäeva lõpus esitlesid  klassid lennupõhiselt tehtud töid aulas.

Mida arvasid projektipäevast õpilased ise?

Meeldis see, et päris tunde polnud. Meeldis koostöö paralleelklassi õpilastega. Väga äge oli. Meile kõigile meeldis, selliseid asju võiks veel teha. Uute inimestega suhtlemine ja grupitöö meeldis. Meile meeldis, et oli midagi uut, mida varem proovinud ega õppinud ei olnud. Aega oleks võinud natuke rohkem olla. Teiste töid näha oli lahe. Juhendajad olid väga toredad!

Aitäh õpilastele, kes osalesid ja kõigile neile, kes selle päeva õnnestumisele õla alla panid!

Viimati muudetud 02.05.2023.