Tallinna 32. Keskkooli 33. ajalookonverents Kaitse

Loomise kuupäev 22.04.2022

11. klassis teevad kõik gümnasistid uurimistööd ja mitmete seekorsete ajalooalaste tööde ühiseks nimetajaks saab nimetada kaitset. Sellest tulenevalt oli ka seekordse ajalookonverentsi teema ja pealkiri "Kaitse".

5. aprillil 2022 aulas toimunud konverentsil päeva avasid 11.d klassi õpilaste jõuline tants, mis oli inspireeritud konverentsi teemast.

Esimene esineja oli 12.a-st Triin Hiiemäe teemaga “Eesti folkloor ja kaitsehaldjad”. 11. klassis oli tema uurimisvaldkonnaks eesti rahvapärimus ja sellest tulenevalt sai palutud tal teha ka ettekanne. Triinu rahulik ja kindlameelne ettekanne oli väga heal tasemel nagu ka kõik järgmised.

Teine esineja oli Eesti Kirjandusmuuseumi usunditeadlane Reet Hiiemäe teemal "Kaitsemaagia muutuvas maailmas", mis ühelt poolt oli laiendus Triinu ettekandele, tuues ka tänapäevaseid kaitsemaagiaga seotud näiteid alates inimeste keelekasutusest stiilis "ma olen küüslaugu ja mee usku" kuni selleni, et on noori, kes kasutavad Harry Potterist tuttavaid loitse, et saada üle hirmutundest.

11.a õpilase Hanna Savolaineni uurimistöö oli Pühavaimu altariretaabli restaureerimise teemal. Sellest tulenevalt tutvustas ta oma ettekandes erinevaid kaitsepühakuid Tallinna keskaegse kunsti meistritöödelt ja lisaks andis kuulajatele juhendi, kuidas saada pühakuks.

10.a õpilane Karl Niit on laialdase ajaloohuviga ja lähtuvalt konverentsi teemast valmistas ta parajalt ülevaatliku ja samas detailse ning asjaliku pildimaterjaliga ettekande piirimüüridest Taanis ja Suurbritannias.

Päeva esimese poole viimaseks etteasteks oli 11a Richard Reisenbuki näidistund keskaegsest sõjavarustusest. See oli kogu päeva emotsionaalseim ja enim publikuküsimusi pälvinud etteaste. Richard on tegelenud aastaid keskaegse mõõgavõitlusega ja tõi koolikaaslastele näidata erinevaid keskaegseid relvi ja turviseid.

Pärast lõunapausi oli külalisesinejateks palutud Henn Karits ja Aadu Jõgiaas, kelle panust Eesti taasiseseivumisele kaasaaitamisele ei saa üle hinnata. Henn Karits tegeles muuhulgas Toompea kaitseplaaniga ja Aadu Jõgiaas raadiosidega.

Päeva viimane ettekanne oli meie kooli riigikaitseõpetajalt Rene Rässalt, kes andis ülevaate, mida tähendab julgeolek ja riigikaitse oma erinevates tahkudes, ning pani kuulajatele südamele, et igaühe roll selles on oluline.

Kokkuvõttes sai sisutihe ajalookonverents, kus oli teemasid igale maitsele. Õpilaste ettekanded olid igati väärikad ja põhjalikult ette valmistatud ning kindlasti andis neile olulise kogemuse võimalus esineda suure auditooriumi ees. Reet Hiiemäe kiitis nii esinejate kui ka päevajuhtide Ruben Tikerperi ja Adeele Loimi esinemisoskust ja teemade valikut. Lisaks ütles ta, et kindlasti on õpilased oodatud ettekandeid tegema humanitaarainete õpilaskonverentsil Hunts, mis toimub sügisel Tartus.

Koroonapandeemia tõttu on ajalookonverents kaks aastat vahele jäänud ja nii oli seekordne, järjekorranumbriga 33. praegustele ajaloo ja õiguse aluste suuna õpilastele esimene ajalookonverents. Tehniliste viperuste eest polnud me aga kaitstud ja seetõttu on kahetsusväärsel kombel ülesfilmitud materjalil heli alles 25. minutist.

Salvestuse leiab kooli Youtube'istlink opens on new page.

Pildid galeriislink opens on new page.

Suur aitäh kõigile korraldajatele, ajalooaktiivile Historica 32, tehnikatiimile ning õpetaja Ulla Herkelile ja õpetaja Triin Viironile!

Uute ajalooliste kohtumisteni!

Viimati muudetud 22.04.2022.