Uudised

Maailmapäevade fookusteema on tänavu toit 09. november kool


Neljandat aastat leivad aset Tallinna 32. Keskkooli maailmapäevad, mis sel korral lähtuvad taas kliimamuutuste ja rände teemast, kuid fookus on tänavu täpsemalt toidul ja sellega seotud teemadel.

Maailmapäevi on koolis sel korral jälle kolm: 9. novembril algkool, 11. novembril põhikool, 17. novembril gümnaasium.

Traditsiooniliselt algab iga kooliastme maailmapäev 2. tunni ajal KAE-tunniga ehk kestliku arengu eesmärkide tunniga, mille sisustab klassile tunniplaanijärgne õpetaja.

Maailmapäevad toovad koolitundidesse arvukalt külalisi, seda eelkõige Zoomi kaudu. Keskkonnaõpetuse ainekursuse raames koguvad 11.b klassi õpilased koolinoorte sisendit Riigikogu keskkonnakomisjonile temaatilise memorandumi kirjutamiseks. 

Maailmapäevadel on koolimajas üleval 11.c klassi õpilase Robin Leki näitus "1,5 °C soojem või...?" ning MTÜ Mondo rändnäitus "Palmiõli lugu". Lisaks on II korrusel üleval maailmapäevade eel listides levinud üleskutse "Jaga oma perekonnaretsepti" vastukaja. Raamatukogust leiab retseptiraamatute ja toidukultuuriga seotud raamatute väljapaneku. Samuti helisevad tavapärasest teisiti koolikellad.

Maailmapäevade raames teeme seekord koostööd ToidupangagaSanta Maria Eestiga ja ka meie toitlustaja Baltic Restaurantsiga, sest november on Daily koolisööklates keskkonnakuu.

Maailmapäevad toimuvad MTÜ Mondo maailmapäevade konkursi raames, mida rahastavad Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest ning Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusprogramm.

Neljandat aastat leivad aset Tallinna 32. Keskkooli maailmapäevad, mis sel korral lähtuvad taas kliimamuutuste ja rände teemast, kuid fookus on tänavu täpsemalt toidul ja sellega seotud teemadel.

Maailmapäevi on koolis sel korral jälle kolm: 9. novembril algkool, 11. novembril põhikool, 17. novembril gümnaasium.

Traditsiooniliselt algab iga kooliastme maailmapäev 2. tunni ajal KAE-tunniga ehk kestliku arengu eesmärkide tunniga, mille sisustab klassile tunniplaanijärgne õpetaja.

Maailmapäevad toovad koolitundidesse arvukalt külalisi, seda eelkõige Zoomi kaudu. Keskkonnaõpetuse ainekursuse raames koguvad 11.b klassi õpilased koolinoorte sisendit Riigikogu keskkonnakomisjonile temaatilise memorandumi kirjutamiseks. 

Maailmapäevadel on koolimajas üleval 11.c klassi õpilase Robin Leki näitus "1,5 °C soojem või...?" ning MTÜ Mondo rändnäitus "Palmiõli lugu". Lisaks on II korrusel üleval maailmapäevade eel listides levinud üleskutse "Jaga oma perekonnaretsepti" vastukaja. Raamatukogust leiab retseptiraamatute ja toidukultuuriga seotud raamatute väljapaneku. Samuti helisevad tavapärasest teisiti koolikellad.

Maailmapäevade raames teeme seekord koostööd ToidupangagaSanta Maria Eestiga ja ka meie toitlustaja Baltic Restaurantsiga, sest november on Daily koolisööklates keskkonnakuu.

Maailmapäevad toimuvad MTÜ Mondo maailmapäevade konkursi raames, mida rahastavad Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest ning Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusprogramm.