10.a ja 12.a vastupanuvõitluse päeval

Loomise kuupäev 27.09.2022

Vabamu koostöös Riigikantseleiga peavad oluliseks pöörata kooliõpilaste tähelepanu meie esivanemate lugudele vastupanust ning nende mälestusele. Selleks planeeris ajalooõpetaja Triin Viiron õpilastele septembris kaks temaatilist ekskursiooni, millest üks oli Vabamu püsinäitusele „Vabadusel ei ole piire“ ning teine Maarjamäe mäluradadele, kus ringkäik hakkas Ajaloomuuseumi juurest, kulgedes läbi monumentide pargi kommunismiohvrite memoriaalini.

Vabamus kuulsime lugusid vapratest meestest, naistest ja koolinoortest, kes ei löönud kartma millegi ees. Võõrvõimudele astuti vastu nii sõna kui ka relvaga, nii metsas kui ka linnas, nii kodumaa pinnal kui ka välisriikides, riskides nii enda kui ka lähedaste elu, tervise ja vabadusega. Aastakümneid peetud võitlus vabaduse ja õigluse nimel leidis võiduka lõpu 1991. aasta augustis pärast poolt sajandit kestnud vastupanu.  

Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossi ümbrusse kujunenud mälupark jutustab Nõukogude režiimi tõusu ja languse loo Eestis ning mälestab selle ohvreid. Mälurada algab Maarjamäe lossi monumentide pargis, kus üksteisega vaatavad tõtt 21 nõukogudeaegset skulptuuri. Need on mälestusmärgid kommunistliku terrorirežiimi alusepanijatele ja tõsiusklikele kommunistidele, kellest mõni hukkus omade käe läbi või kelle surmast sai hiljem müüdiloome tööriist. Edasi viis tee 23. augustil 2018 avatud  kommunismiohvrite memoriaalile ning siis jõudsime ka kalme- ja mälestusalale, mille rajamist alustati juba 1940. aastal.

Vastupanuvõitluse päeval tänatakse ja mälestatakse kõiki Eesti inimesi, kes on sõna või teoga osutanud vastupanu okupatsioonivõimudele, kaitstes Eesti Vabariigi iseseisvust ja vabadust. Vastupanuvõitluse päev on seotud Otto Tiefi valitsuse moodustamise otsusega septembris 1944, kui Saksa väed olid lahkumas ja Nõukogude väed alles saabumas. 22. september 1944, kui Punaarmee okupatsiooniväed hõivasid Tallinna, markeeris vastupanuvõitluse uue aktiivse faasi algust. Otto Tiefi valitsuse moodustamine rõhutas asjaolu, et Eesti on iseseisev vabariik, mile on ebaseaduslikult taasokupeerinud kommunistlik Nõukogude Liit. Vastupanuvõitlus jätkus erinevates vormides ja intensiivsusega kuni Eesti iseseisvuse taastamiseni.  

Viimati muudetud 27.09.2022.