12.a õpilaste töötuba kliimaseminaril

Loomise kuupäev 29.11.2022

12.a õpilaste töötuba kliimaseminaril

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis, MTÜ Mondo ja Põlva Gümnaasium korraldasid 22. novembril Euroopa Parlamendi partnerkoolide programmi EPAS raames seminari “Koos muudame maailma jätkusuutlikumaks”.

Kliimamuutustega toimetulekuks on vajalik teha koostööd kõigil otsustustasanditel, olgu selleks siis ÜRO, Euroopa Liit, Eesti Vabariik või kohalik kogukond. Just sel põhjusel toimuski seekordne EPAS seminar mitte Tallinnas, vaid Põlvas, näitamaks et praktilisi ja igapäevaeluga sobivaid lahendusi kliimamuutuste ning bioloogilise mitmekesisuse vähenemisega kaasnevatele probleemidele saab ja tuleb leida igal pool, mitte üksnes pealinnades või rahvusvahelistel konverentsidel.

Seminaril arutleti koos noortega järgmiste küsimuste üle:

  • Mida tähendavad kliimamuutused? Miks tuleb nende pehmendamise ja kohanemisega tegeleda?
  • Millest räägivad maailma riikide ning organisatsioonide esindajad COP27 tippkohtumisel? Kuidas need otsused meid puudutavad?

  • Mida saab igaüks meist ning me kõik üheskoos kliimamuutuste ennetamise ning nendega toimetuleku osas ära teha?

Lisaks toimusid kohapeal mitmed töötoad, mille viisid läbi õpilased erinevatest koolidest. Meie koolist olid õpitoa läbiviijad 12.a õpilased Jan-Aron Dorbek ja Kerdo Ethan Kuhi. 

Meie noormeeste töötuba toimus jätkusuutlikkuse teemal tekstiili- ja moetööstuse kontekstis ja koosnes kolmest osast. Esimeses osas anti osalejatele ülevaade tekstiilitööstuse tekitatud reostusest, samuti selgitati, miks on vaja tekstiili lõigates vähendada ülejääki ja kuidas on moebrändid vähendanud oma jalajälge looduses. 

Töötoa teine osa oli praktiline - osalejad said olla lõike koostaja rollis, rakendades nii loovust kui ka geomeetrilist mõtlemist, et kasutada tekstiilitükist ära nii palju, kui võimalik. Noormehed mõtlesid juba eelnevalt, et riideese, millega osalejad kätt proovida saaks, mis oleks midagi üldlevinut ja lihtsa ehitusega, mistõttu kapuutsiga pusa oli see, mida meisterdada lasta. Pusal on nii suuri paneele, mille puhul on vaja loogilist lähenemist, kui ka väiksemaid detaile nagu taskud ja kapuuts, mille koostamisel on rohkem loomisruumi. 

Töötoa kolmandas osas anti osalejate töödele tagasisidet. Hinnati nii loovust kui ka geomeetrilist lähenemist, valiti välja parimad sooritused ja neist mõlemas kategoorias parim tulemus.

Alguses oli küll raskusi publiku kaasamisega, kuna üllatuslikult polnud osalejad õpilased üldse teadlikud moetööstuse probleemidest. Sellegipoolest leiti paeluvad kokkupuutepunktid ja töötuba õnnestus hästi.

 

Viimati muudetud 29.11.2022.