2020/2021 õa õpikute laenutamine raamatukogust

Loomise kuupäev 18.08.2020

2020/2021. õ-a ÕPIKUTE LAENUTAMINE  RAAMATUKOGUST:

24. augustil:
10.a ja 10.b klass – kell 9.45 – 10.20
10.c ja 10.d klass – kell 10.20 – 11.00
5.a klass – kell 11.00 – 11.30
5.b klass – kell 11.30 – 12.00
5.c klass – kell 12.00 – 12.30
7.a klass – kell 13.00 – 14.00
7.b klass – kell 14.00 – 15.00
7.c klass – kell 15.00 – 16.00
10. klassid veel – kell 16.00 – 17.30

27. augustil:
8.a klass - kell 9.00 – 10.00
8.b klass - kell 10.00 – 11.00
8.c klass – kell 11.00 – 12.00
6.a klass – kell 12.00 – 12.30
6.b klass - kell 12.30 – 13.00
6.c klass - kell 13.00 – 14.00
9.a klass – kell 14.00 – 15.00
9.b klass – kell 15.00 – 16.00

28. augustil:
9.c klass - kell 9.00 – 9.45
11.a klass - kell 9.45 – 10.30
11.b klass – kell 10.30 – 11.15
11.c klass – kell 11.15 – 12.00
11.d klass – kell 12.00 – 12.45

31. augustil:
väikeklassid – 9.00 – 12.00
12.a klass - kell 12.00 – 13.00
12.b klass - kell 13.00 – 14.00
12.c klass - kell 14.00 – 15.00
12.d klass - kell 15.00 – 16.00

1.- 4. klasside õpilastele jagab esimesel koolipäeval õppematerjalid oma klassijuhataja.

NB! Õpilastele, kellel on raamatud kooliraamatukokku tagastamata, ei laenutata õpikuid enne, kui võlgnevused on likvideeritud!

Viimati muudetud 18.08.2020.