Avatud uste päeval oli huvilisi kohal Tallinnast Rõugeni

Loomise kuupäev 03.02.2019

1. veebruaril 2019 toimus avatud uste päev tulevastele 10. klassidele. Avatud uste päevast võttis osa ligi 350 tulevast gümnasisti. Lisaks arvukatele Tallinna koolide õpilastele tuli kohale huvilisi nii pealinna lähistelt kui ka kaugemalt: Kiilist, Paidest, Pärnust, Raplast, Jürilt, Türilt, Kehrast, Nissist, Keilast, Loksalt, Kolgalt, Rõugest, Laulasmaalt, Haapsalust, Ruilast, Valtust, Ääsmäelt, Sauelt, Tabasalust, Märjamaalt, Alaverest, Pühajärvelt, Vändrast, Vasalemmast, Kivi-Vigalast, Peetrist ja Vaidast.

Õpilasaktivistidega koos sai jalutada maja peal. Infotunnis tutvustasid õppealajuhataja Kerstin Vessik ja huvijuht Kristel Kubber gümnaasiumis õppimise ja kooliellu panustamise võimalusi, kooli traditsioone ja sisseastumise korraldust. Õpilasesinduse asepresident Lennart Mathias Männik, aktiivi esindaja Birgit Tomson ning Spordivaimu liige Anette Mozessov jagasid kuulajaile oma arvamust, miks tasub tulla õppima Tallinna 32. Keskkooli. Seejärel toimusid õppesuundade avatud tunnid, kus suunaõpetajad tutvustasid õppeprogramme ning kus sai kuulda selles suunas õppivate gümnasistide muljeid ja nõuandeid.

Suur aitäh kõigile, kes päeva õnnestumisele kaasa aitasid!

Huviliste tulevaste gümnasistidega kohtume 28. veebruaril sisseastumistestidel!

Sisseastumise info siin: LINKlink opens on new page

Viimati muudetud 04.02.2019.