Distantsõpe jätkub, eksamiperiood lükkub edasi

Loomise kuupäev 25.03.2020

24. märtsil teavitas Haridus- ja Teadusministeerium koole järgmisest:

  • Seoses eriolukorraga lükatakse edasi gümnaasiumide lõpueksamite toimumise periood. Kuni eriolukorra lõpuni ei toimu ka keeletasemete eksamid. Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest, uued kuupäevad on selgumisel.
  • Uute eksamiaegade määramisel lähtutakse sellest, et õpilastel ja õpetajatel oleks piisavalt aega eksamitele häälestumiseks – need toimuvad mitte varem kui kaks nädalat pärast tavapärase õppekorralduse taastamist.
  • Juhul, kui eriolukorra kestust pikendatakse ning see ulatub suvevaheaja alguseni, peab ministeerium otstarbekaks, et koolid lõpetatakse jooksvate hinnete alusel.
  • Gümnaasiumi, kutseõppeasutusse ja kõrgkooli vastuvõtmise tingimused määrab iga haridusasutus ise.
  • Distantsõpe haridusasutustes jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat, kuid tõenäoliselt pikendatakse seda veelkord kuni aprilli lõpuni.
  • Sellele kevadele planeeritud riiklikud tasemetööd jäävad ära. Samuti ei toimu maikuus koolisisest 7. klassi üleminekueksamit inimeseõpetuses.
  • Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini. Suvevaheaja alguseks on jätkuvalt 10. juuni, v.a. lõpuklassidel.

Kõige värskem info ning vastused korduma kippuvate küsimustele on kättesaadavad HTMi veebis: https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustelelink opens on new page

Hoolime üksteisest ja püsime terved!

Viimati muudetud 12.05.2020.