Ennetusloeng tubaka-ja nikotiinitoodete mõjust koolinoortele

Loomise kuupäev 24.04.2023

Mittetulundusühing Eesti Vähiliit tegeleb juba 30 aastat vähktõve ennetustegevuse ja varajase avastamisega Eestis. Aastal 2010 sai välja töötatud spetsiaalselt Eesti koolinoortele suunatud loenguprojekt „Ära suitseta – tubakas tapab“.  Kaheteistkümne aasta jooksul on 150 koolis 50 000 õpilasele (vanusevahemikus 7–20 eluaastat) läbi viidud 500 loengutundi ning aidatud suurt hulka noori loobuma tubaka-/nikotiinitoodete tarvitamisest ega nende proovimisega mitte alustama.

Huuletubaka ja e-sigarettide tarvitamine on viimastel aastatel drastiliselt kasvanud ja kujunenud tõsiseks terviseriskiks just koolinoorte hulgas. Alternatiivsed ja uudsed tubakatooted muudavad nikotiini tarvitamise huvitavaks ning hoiavad inimesi jätkuvalt nikotiinisõltuvuses. Eelpooltoodust lähtuvalt on Eesti Vähiliit muutnud loengu fookust ja keskendub nüüd rohkem erinevate nikotiini sisalduvate toodete tarvitamise mõjule noorte tervisele.

20. aprillil toimus 7.-8. klassidele aulas loeng tubaka-ja nikotiinitoodete mõjust koolinoortele, mida kuulas kohapeal suure huviga 168 õpilast. Sama loeng on plaanis ka 5.-6 klasside õpilastele maikuus.
Loengu viis läbi Hanno Egipt Eesti Vähiliidust, kes oskas õpilasi vestlusesse haarata, näitas palju illustreerivaid materjale fotode ja videotena.

Aitäh õppealajuhataja Rita Laur-Reinumägile kohtumiste korraldamise eest!

Viimati muudetud 24.04.2023.