HARRI KELDERI STIPENDIUM

Loomise kuupäev 02.03.2021

Hea koolipere!

Tallinna 32. Keskkooli esimene direktor Harri Kelder sündis 2. märtsil 1928. aastal.

2016. aastal, kooli 45. sünnipäeva aastal  avasime 2. märtsil austusavaldusena kooli esimesele direktorile mälestuspingi ning kuulutasime esmakordselt välja Harri Kelderi nimelise stipendiumikonkursi.

Jätkates seda traditsiooni, kuulutan traditsiooniliselt täna, 2. märtsil  taas välja Harri Kelderi nimelise stipendiumikonkursi, mille eesmärk on tunnustada ja innustada abiturienti, kellel on plaanis jätkata gümnaasiumi lõpetamise järel õpinguid pedagoogika või hariduse valdkonnas. Lisatingimuseks on, et õpilase õppeedukus ja käitumine on gümnaasiumiaastate jooksul olnud hea.

Stipendiumikonkurss on avatud 2. märtsist kuni 2. juunini. Sobivaid kandidaate saavad konkursile esitada kõik koolipere liikmed: õpilased (sh õpilane ise), klassijuhatajad, aineõpetajad, kooli juhtkonna liikmed, töötajad.

Taotluse saab täita siinlink opens on new page

Stipendiumi saaja(d) kuulutatakse välja ja stipendium(id) antakse üle juunikuus gümnaasiumi lõpuaktusel.

 Stipendiumi annab välja Loova Partnerluse MTÜ koostöös Tallinna 32. Keskkooliga. 
Stipendiumifondi saavad annetusi ja sihtotstarbelisi eraldisi teha  kõik soovijad.

Vajalikud rekvisiidid:
saaja: Loova Partnerluse MTÜ 
arvelduskonto: EE667700771001703169 
selgitus: Harri Kelderi stipendium

Oleme tänulikud kõigile, kel soov ja võimalus panustada Eesti tulevikutegijatesse!

Stipendiumi statuut

Lugupidamisega
Maarja Merigan
Tallinna 32. Keskkooli direktor

Viimati muudetud 02.03.2021.