III korrusel näitus "Eesti rändeajastul"

Loomise kuupäev 01.02.2023

Sel ja järgmisel nädalal saab koolimaja III korrusel ajalooklasside lähistel uudistada näitust "Eesti rändeajastul". 

Tegemist on Inimõiguste Instituudi ja Konrad Adenaueri Fondi rändnäitusega, mis kajastab lähemalt Eesti ajalugu enim mõjutanud nelja suuremat väljarändelainet (19. sajandi väljaränne Venemaale, teisest maailmasõjast ajendatud suur põgenemine 1944. aastal, massiküüditamised ja nüüdisaegne väljaränne) ning kaht suuremat sisserännet (1920. aastate tagasiränne peamiselt Venemaalt ja nõukogudeaegne sisseränne). Lisaks käsitleb näitus rännet Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ja praegu toimuvat rändepööret Eestis.

Rändnäituse külastaja saab seega infot Eestis aktuaalsete teemade kohta: praegu toimuv rändepööre, põgenikega seotud küsimused ning lõimumisega seotud väljakutseid. Näitusel saab tutvuda põhjalikumalt rände eri liikide ja põhjustega, saab teada, millistes maailma riikides on suurim sisserännanute osakaal rahvastikust ning millised on maailma peamised rändevood. Lähemalt selgitatakse lahti, kes on põgenik ja kes pagulane ning milline on praeguse, nn Euroopa rändekriisi taust ja põhjused.

Täiendava info leiab SIITlink opens on new page.

Aitäh ajalooõpetaja Triin Viironile näituse meie majja toomise eest!

Viimati muudetud 13.02.2023.