Kaasava hariduse projektist

Loomise kuupäev 05.04.2021

Tallinna 32. Keskkool osales projektis “Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides”: https://www.tallinn.ee/est/haridus/kaasavhariduslink opens on new page

Projekti eesmärk on suurendada Tallinna üldhariduskoolide võimekust kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks ja haridusliku erivajadusega õpilaste kaasamiseks õpikeskkonna arendamise kaudu. 

Viimati muudetud 02.12.2022.