Kooli väärtuste kandja 2022 on Kaili Jaago

Loomise kuupäev 03.02.2022

Igal õppeaastal, oma kooli päeval, jagatakse koolis mitmeid tiitleid. Ühe neist annab välja vilistlaskogu saadetud avalduste alusel ja selleks on KOOLI VÄÄRTUSTE KANDJA TIITEL. Vilistlaskogu algatas seitse aastat tagasi selle toreda traditsiooni, millega soovitakse esile tõsta õpilane, kes esindab kooli nelja põhiväärtust: avatus, loovus, hoolivus, vastutus. 

Õpilaste ja õpetajate saadetud kandidaatide seast valib vilistlaskogu tiitli saaja ning talle antakse üle aukiri, lilled ning õpilase nimi kantakse autahvlile, mille leiab koolis klaasist auhinnakapist.

Tänavuse tiitli pälvis KAILI JAAGO, kes õpib 12.C klassis.

Kaili esitas tema klassijuhataja Maret Varblas - aitäh Sulle! Klassijuhataja kirjeldus on järgmine:

Kaili on 32. keskkoolis õppinud 1. klassist alates. Kaili puhul on esindatud kõik neli kooli väärtust, mis väljenduvad temas järgnevalt: Kaili on avatud suhtleja - ta suhtleb vabalt ja vahetult nii klassikaaslaste kui ka õpetajatega, ta on oma arvamustes ja väljaütlemistes otsekohene ja aus. Loovus väljendub Kailis mitmeti - ta on andekas tantsija, ta on tantsimisega tegelenud lapseeast saati ning kuigi ta paistab sellega silma peamiselt kooliväliselt, on ta kaasa löönud ka erinevates koolisisestes tantsuprojektides, sh esineb ta peagi kooli 50. juubelikontserdil. Kaili tantsuarmastus paistab silma ka klassisiseselt, sest tema on üks neist, kes suudab ülejäänud klassi Playboxi kava harjutades tantsima panna, tehes nendega kannatlikult proove. Kaili loovus väljendab ka tema graafilise disaini oskuste vallas. Sel õppeaastal on Kaili kujundanud kooli suursündmuse Playboxi plakati ning tänukirjad, samuti kujundab ta ka juubelikontserdi plakatid ning kutsed. Loomult on Kaili hooliv ning väga suure empaatiavõimega. Talle läheb korda, kuidas teda ümbritsevatel inimestel läheb, talle ei meeldi, kui kellegi osas ollakse ülekohtused ning seda mitte ainult lähedaste inimeste osas, vaid ka laiemalt, erinevatel ühiskondlikel ja keskkonda puudutavatel teemadel. Kaili on vastutustundlik nii koolis kui ka väljaspool seda. Tema peale saab alati kindel olla - kui ta on lubanud midagi teha, siis ta ei vea kunagi alt. Lisaks eelnevale on Kaili hea õppeedukusega ning hinnatud ja armastatud ka klassikaaslaste hulgas.

Palju õnne, kooli väärtuste kandja 2022 - Kaili Jaago!

Viimati muudetud 04.02.2022.