Suurepäraseid saavutusi aineolümpiaadidelt

Loomise kuupäev 23.03.2022

Usundiõpetuse olümpiaadi vabariiklikus lõppvoorus saavutas 1. koha Kaisi Pillart (12. klass). Kaisit juhendas õpetaja Ulla Herkel.

Majandusõpetuse olümpiaadi piirkonnavoorus tuli 10. kohale ja lunastas kutse lõppvooru Arti Henri Lukk (11. klass). Arti Henri juhendaja on õpetaja Tiina Saar.

Filsooofia aineolümpiaadil pääses eelvoorust edasi lõppvooru Kerda Stamm (12. klass). Kerdat juhendas õpetaja Allar Tui.

Palju õnne!
Kool on teie üle uhke!

Viimati muudetud 23.03.2022.