Suvekuude klassijuhataja on Anni Väli

Loomise kuupäev 30.08.2021

Anni Väli töötab Tallinna 32. Keskkoolis alates 1. septembrist 2020. 

Juba töövestlusel sai talle pakutud 5. klassi klassijuhatamist, millega ta kohe rõõmsasti nõustus. Ta ise on arvamusel, et klassijuhatajatöö on väga intuitiivne, oluline on hästi inimesi mõista ja neist aru saada, et teada, millised meetodid kellegi puhul kõige parema tulemuse annavad. Anni on kindel, et õpilased tunnetavad, kes nendest päriselt hoolib ja kes teeb lihtsalt oma tööd.

Lastevanematega ja õpilastega on klassijuhataja Annil suurepärane kontakt. Väga lihtsasti tekkis hea koostöö, mistõttu saadakse probleeme ausalt ja avameelselt lahendada, ilma et keegi ennast pärast halvasti tunneks. 

Anni on aru saanud, et paremaid tulemusi annab mingite ühiskondlike/eriülesannete andmine, et õpilased tunneksid ennast vajalike ja väärtustatuna. Ta on kindel, et kõik õpilased on väärtuslikud, toredad ja neist kõigist saavad kunagi suurepärased inimesed. Üks tema eesmärk on arendada õpilaste suhtlemisoskust, et nad täiskasvanutena enda väljendamise ja konfliktide lahendamisega hästi hakkama saaksid.

Õpetaja Anni teeb suurepärast koostööd kooli tugisüsteemide ja õppealajuhatajaga. Eelmisel õppeaastal toimus 5. klassis vaatamata valitsevatele oludele mitu klassiõhtut ja alates sellest suvest on plaanis hakata iga-aastaselt korraldama ka kahepäevaseid laagreid Kloogaranna Noortelaagris. Esimest korda oli klass laagris koos 25.-26. augustil 2021.

Distantsõppe ajal luges Anni oma klassi tundides Zoomi keskkonnas õpilastele ette raamatut “Agu Sihvka annab aru”, sest see raamat sobis tema klassiga. Lisaks vaadati ühiselt e-Kooli ja seati edaspidiseks õppe-eesmärke. Kord trimestris koostas Anni klassile eneseanalüüsilehe, mille abil õpilane sai mõelda, mis on hästi, mis kehvasti, millist oskust tuleks arendada ja mida teha, et olukord paremaks läheks. Anni soov on, et klassis oleks ühtsus ja koolirõõm ning ta on õpilastele selles heaks eeskujuks.

Aitäh, klassijuhataja Anni, suure pühendumisega tehtud töö eest!

Viimati muudetud 30.08.2021.