Täiendav vastuvõtt gümnaasiumiklassidesse 2023 sügiseks

Loomise kuupäev 02.06.2023

2023/2024. õppeaasta 11. ja 12. klassi toimuvad sisseastumiskatsed reedel, 16. juunil algusega kell 9.00.

Lisaks vestlusele tuleb kandidaatidel kohapeal sooritada sisseastumistestid eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles.

Kaasa palun võtta:

  • pildiga isikut tõendav dokument,
  • kirjutusvahend ja väljavõte varasematest gümnaasiumiõpingutest (hinnetelehe, klassitunnistuse või õpinguraamatu koopia),
  • põhikooli lõputunnistuse ja selle juurde kuuluva hinnetelehe koopia.

Kandideerimisest huvitunud, pange end katsetele kirja hiljemalt 14. juuniks SIINlink opens on new page.

Vajadusel täpsustav info gümnaasiumi õppealajuhataja Kerstin Vessikult: kerstin.vessik@32kk.edu.eelink opens on new page

Viimati muudetud 02.06.2023.