Tublidest tulemustest aineolümpiaadidel

Loomise kuupäev 04.03.2022

Lähiajal toimunud aineolümpiaadide puhul tasub esile tõsta mitmeid tublide tulemustega õpilasi.

Matemaatikaolümpiaadi koolivoorus:
1. koht - Hedi Liis Timmusk (8. klass) 
2. koht - Karl Martin Veiderpass (8. klass), Iris Randal (7. klass)
3. koht - Kirke Rumm (8. klass), Aurelia Raadik (8. klass)

Piirkonnavooru pääses edasi Hedi Liis Timmusk.

Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus:
noorem vanuseaste (kokku 327 osalejat)
8. koht - Lisa Sirgi (8. klass)

keskmine vanuseaste (kokku 310 osalejat)
58. koht - Liis Ambos (10. klass)

vanem vanuseaste (kokku 183 osalejat)
11. koht - Loretta Kaart (11. klass) 
31. koht - Reijo Roos (12. klass)

Oma uurimistööga pääses vabariiklikku lõppvooru Mariliis Jalgma (11. klass, juhendaja Eha Aare).

Usundiõpetuse olümpiaadil:
vabariiklikku lõppvooru on kutsutud Kaisi Pillart (12. klass, juhendaja Ulla Herkel).

Kunstiolümpiaadil piirkonnavoorus:
gümnaasiumiastmes 5. koht ja edasipääs vabariiklikku lõppvooru - Inger Karjus (10. klass, juhendaja Jana Einard).

Palju õnne ja edu lõppvoorudes!

Viimati muudetud 22.03.2022.