Veebruarikuu klassijuhataja on huvijuht Kristel Kubber

Loomise kuupäev 03.03.2021

Veebruarikuu klassijuhataja selgus 10.-12. klasside õpilaste tagasiside põhjal. Seekord osutus kuu klassijuhataja tunnustuse saajaks 10.b klassijuhataja Kristel Kubber.
 
Kristel on õpilaste hulgas hinnatud nii huvijuhi ametis kui ka klassijuhataja ja aineõpetajana, sest ta teeb oma tööd suure pühendumise ja südamega, kandes oma tegemistes suurepäraselt Tallinna 32. Keskkooli alusväärtusi - avatus, loovus, hoolivus ja vastutus.
 
Juba üpris napi ajaga on Kristel suutnud oma 10. klassis luua õhkkonna, kus valitsevad hoolivad ja üksteist toetavad suhted. Kui kellelgi on raske, siis on alati nii klassijuhataja kui ka klassikaaslased abiks. Meie-tunde loomiseks ja hoidmiseks on klassil iganädalased oma klassi tunnid, mis klassijuhataja Kristeli eestvedamisel on alati sisukad ja mängulised. Lisaks tähistatakse üheskoos kõigi klassikaaslaste sünnipäevasid ning distants- ja kontaktõppe vaheldumisele vaatamata on õnnestunud maha pidada ka paar klassiõhtut ja käia üheskoos kinos.

10.b klassi õpilased on iseloomustavad oma klassijuhatajat märksõnadega: “Meie klassijuhataja on hooliv, heasüdamlik, abivalmis, avatud, empaatiline, aktiivne klassivaimu hoidja, loov, rõõmsameelne, vaimukas, hea kaasaja, vastutustundlik, pühendunud, hea eeskuju.”
 
Küsimusele, miks klassijuhataja väärib kuu klassijuhataja tunnustust, vastasid 10.b klassi õpilased järgmist:

  • „Isegi kodus olles hoidis meiega kontakti, võttis oma päevast aega, et kõigiga nelja silma all vestelda.”
  • „Armastab kõiki võrdselt ja on alati valmis aitama.”  
  • „Kristelil on väga palju tööd teha, seoses kooli, juhtkonna ja kõigi õpilastega. Aga ta leiab alati aega meie kui tema enda klassi jaoks. Temast vuhab positiivset energiat. Mul pole kunagi varem olnud klassijuhatajat, kes saab noortest nii hästi aru ja on nagu sõbra eest.”
  • „Kristel tunneb suurt huvi õpilaste heaolu vastu, temaga saab rääkida kõigest.” 
  • „Ta on väga hooliv ning on alati klassile toeks, ta oskab alati igast raskest situatsioonist välja tulla ning ka distantsõppel olles välja mõelda klassile huvitavaid tegevusi. Ta kuulab alati ära ning aitab alati õpilasi, kellel on raskusi. Annab head nõu ja on nagu sõber kõigile õpilastele.”
  • „Kristel on olnud suurepärane klassijuhataja, mis sest et me pole teda näinudki põhimõtteliselt. Ta on valmis meiega iga kell suhtlema ning pakub meile oma tuge, kui seda vaja on. Kristel on teinud meie gümnaasiumielu huvitavaks isegi siis, kui oleme pidanud kodus passima. Südames on soe tunne, kuna Krissu reaalselt hoolib meist.”
  • “Sest tema silmis on kõik õpilased võrdsed. Ta ei sea kellelegi paremaid eeldusi. Ta on mõistev ja temaga koos olles saad sa aru, et ta reaalselt huvitub sinust ja kuidas sul läheb.”
  • “Ta on olemas nii heas kui halvas, tema poole saab pöörduda nii oma murede kui rõõmudega.”
  • “Sõbralik, oskab klassi hoida, hea organiseerija, kõik tunnevad ennast mugavalt tema juuresolekul.”
  • “Ta võtab aega, et meid ükshaaval tundma õppida. Tema poole saab iga murega pöörduda, ta annab alati nõu, toetab meid ja astub meie eest välja.”

Kristel arvestab eelkõige just koolinoorte huvide, soovide ja vajadustega. Ühegi ettevõtmise ega koolis toimuva sündmuse puhul ei saaks öelda, et see ei ole meie õpilaste nägu. Kristeli metoodiline pagas on väga lai, sest ta on ise väsimatu õppija: seminaridel, töötubades osaleja, ülikoolis teise kõrghariduse omandaja. Lisaks igapäevasele huvijuhitööle ja 10.b klassijuhatamisele on Kristel ametis õpetajana, pakkudes huvilistele gümnasistidele valikkursusi: kultuuridevaheline kommunikatsioon, kultuuriruum 21. sajandil, vaba aja korraldus, rakendusteater, mõtisklus ja meditatsioon. Ta on andnud ka uurimistöö aluste kursust, töötades selle raames välja praktiliste tööde koostamise põhimõtted ning koolitades koolisiseselt õpetajaid.
 
Kristel Kubber on oma loovuse, põhjalikkuse, täpsusega õpilaste seas kõrgelt hinnatud eeskuju. Mainimist väärivad Kristeli teisedki väga tugevad küljed nagu algatusvõime, koostööle orienteeritus, analüüsioskus, süsteemsus, õpilase märkamine ja õpilasest hoolimine. Kristeli jaoks ei ole oluline, et tööpäev lõppeks alati kindlal ajal, vaid et töö saaks suurepäraselt tehtud. Seetõttu venivad tema päevad ka enamasti väga pikaks. Ka praeguses eriolukorras ei ole meie koolis distantsõppetöö kõrval klassiväline elu kuhugi kadunud. Noortegruppidega on Kristelil praegugi iganädalased veebikoosolekud, nii et koolivaim on meie koolis jätkuvalt olemas.

Kristelile läheb oma kool korda ja koolis teda armastatakse. Tänu sellele on Kristel pälvinud koolis kahel korral kooli vaimuhoidja tunnustuse ning 2020. sügisel Tallinna aasta huvialaõpetaja tiitli. Kuna Kristel puutub oma töös igapäevaselt õpilastega palju kokku, siis on ta noorte jaoks koostööpartner ja usaldusisik. On arvukalt vilistlasi, kes aeg-ajalt koolis külas käivad ning kes tänu Kristelile jõuavad ka võimalusel kooli sündmustele žüriisse ja publikusse. 

Suur aitäh, klassijuhataja Kristel!
 

Viimati muudetud 03.03.2021.