Võimlas algavad aktiivsed vahetunnid! Kõik sportima!

Loomise kuupäev 26.09.2022

Alates esmaspäevast, 26. septembrist lükkavad spordivaimud hoo sisse aktiivsetele vahetundidele. Omamoodi spordimaraton, mis kestab septembrist aprillini, on mõeldud kõigile, kes armastavad sporti, liikumist ja mängimist. Mahu ja ka sisu poolest ollakse täna Eestis, hooaja kohta ligi 600 aktiivse vahetunniga, esirinnas. Antud projekti õnnestumise eest seisab juba teist hooaega 32.KK Spordivaimu mängujuht Karl-Robert Kuusk (12.b) ja mängujuhtide töögrupp.

Sportlikud vahetunnid toimuvad võimlas. Kusjuures esimesel perioodil on üks magusama perioodiga vahetunde (10:40) seekord mõeldud põhikoolile (6.-9.klass). Sügisvaheaja järel saavad mainitud perioodi nautida ka gümnasistid. Mõnel vanuseklassil on tiheda tunniplaani graafiku tõttu esialgu sportlikke vahetunde vähem. Küll aga hoiavad spordivaimud kõigel silma peal ja seisavad selle eest, et kõige aktiivsemad vanusegrupid saaksid edaspidi teenitult ka rohkem vahetunde.

Allpool jagan teiega olulisemaid reegleid, millest palume kõigil jätkusuutliku sportimise nimel kinni pidada:
- aktiivsetele vahetundidele (edaspidi AV) võimlas pääseb ainult vastutava spordivaimu olemasolul ja loal;
- AV-s saavad õpilased osaleda vaid oma vanusegrupile mõeldud perioodil (vt plakatil tabelit);
- võimlas tohib olla ainult sisejalanõudes ja ideaalis spordiajalanõudes või soovi korral sokkides (lubatud ei ole kontskingad, roomiktallad jt);
- võimlasse ei tohi siseneda söögi ja joogiga ega neid seal ka tarbida;
- AV ajal jagavad huvilistele spordivarustust kätte ainult vastutavad spordivaimud e. nendel on ainsana ka õigus nn palliruumi pääsemiseks;
- palume spordivarustust kasutada eesmärgipäraselt ja heaperemehelikult;

- AV-d lõppevad eelkellaga e. seejärel tuleb võimlast lahkuda;

Head nautimist,

Meelis Raiend
Spordivaim

www.instagram.com/spordivaimlink opens on new page

Viimati muudetud 26.09.2022.