Õppetöö

Õppetöö korraldus


Õppeaasta eesmärgid

2020/2021. õppeaasta üldeesmärgid on:

  • Nüüdisaegse õpikäsituse laialdasem omaks võtmine ja selle igapäevane rakendamine.
  • Vastutustundliku koolipere kujundamine.
  • Koostöö parendamine ja uute koostöövormide algatamine.

Õppetunnid, -perioodid ja koolivaheajad

Tunniplaan

Valikkursused

Järelevastamised ja konsultatsioonid

Tasemetööd

Põhikooli lõpueksamid

Gümnaasiumi riigi- ja koolieksamid

Sündmuste plaan

Õppenõukogud

Õpilase õpijõudluse analüüs puuduliku trimestrihinde kohta 2020/21 õa

Tagasiside lapsevanemalt puuduliku trimestrihinde kohta

Õpianalüüs gümnaasiumis

Õppeaasta eesmärgid

2020/2021. õppeaasta üldeesmärgid on:

  • Nüüdisaegse õpikäsituse laialdasem omaks võtmine ja selle igapäevane rakendamine.
  • Vastutustundliku koolipere kujundamine.
  • Koostöö parendamine ja uute koostöövormide algatamine.

Õppetunnid, -perioodid ja koolivaheajad

Tunniplaan

Valikkursused

Järelevastamised ja konsultatsioonid

Tasemetööd

Põhikooli lõpueksamid

Gümnaasiumi riigi- ja koolieksamid

Sündmuste plaan

Õppenõukogud

Õpilase õpijõudluse analüüs puuduliku trimestrihinde kohta 2020/21 õa

Tagasiside lapsevanemalt puuduliku trimestrihinde kohta

Õpianalüüs gümnaasiumis