Meie koolist

Avalik teave


Dokumendiregistri avalik vaade

Üldkasutatavate teenuste hinnakiri 

Infot kooli ruumide rentimise kohta saab haldusjuhilt: Freddi Nuum, telefon 6 579 951; e-post:Freddi.Nuum@32kk.edu.ee

Isikuandmete töötlemise põhimõtted Tallinna 32. Keskkoolis

Töötasujuhend

Riigihanked – kättesaadav riigihangete registrist

Eelarvega seonduv teave – kättesaadav Tallinna veebilehelt

Isikukaitsevahendite kasutamine linna asutuste siseruumides korraldatavatel avalikel üritustel

Sisehindamine

Sisehindamise aruanne

Riiklik järelevalve

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Haridus – ja Teadusministeerium
ekspert Piret Hiisjärv Piret.Hiisjarv@hm.ee, 7354076, 56876436
 

Tallinna 32. Keskkooli temaatilise järelvalve õiend

Tuleohtusalane järelevalve

Tuleohtusalast järelevalvet teostab Päästeameti Põhja päästekeskus
Tuleohutusalane kontroll teostati 11.03.2020. Ettekirjutusi seisuga 09.06.2020 ei tehtud.

Jõustunud kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Tellitud uuringud ja analüüsid

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Eelarvega seonduv teave – kättesaadav Tallinna veebilehelt

Isikukaitsevahendite kasutamine linna asutuste siseruumides korraldatavatel avalikel üritustel

Sisehindamine

Sisehindamise aruanne

Riiklik järelevalve

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Haridus – ja Teadusministeerium
ekspert Piret Hiisjärv Piret.Hiisjarv@hm.ee, 7354076, 56876436
 

Tallinna 32. Keskkooli temaatilise järelvalve õiend

Tuleohtusalane järelevalve

Tuleohtusalast järelevalvet teostab Päästeameti Põhja päästekeskus
Tuleohutusalane kontroll teostati 11.03.2020. Ettekirjutusi seisuga 09.06.2020 ei tehtud.

Jõustunud kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Tellitud uuringud ja analüüsid

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.