INFO LÄHIAJA KOOLIKORRALDUSE KOHTA

Loomise kuupäev 25.03.2020

Koroonaviiruse ülikiire levik maailmas ja selle arengustaadium Eestis on tekitanud olukorra, kus suuremate rahvahulkade kokkusaamise vältimine on haiguse pidurdamiseks kõige olulisem. Seetõttu on alates esmaspäevast, 16. märtsist esialgu kaheks nädalaks Eestis kõik koolid distantsõppel (LINKlink opens on new page). Kuna meile teadaolevalt Tallinna 32. Keskkoolis haigus- juhtumit ei ole, siis tegemist ei ole karantiiniga, vaid ennetava abinõuga.

Kuidas distantsõpe välja näeb?

 • Õpilased kooli ei tule, vaid õppetöö toimub kodustes tingimustes.

 • Lisaks õppetööle ei toimu koolimajas ka huviringe, trenne, proove, kokkusaamisi, koosolekuid, pikapäevarühma, eelkooli jms.

 • Õppetöö korraldamisel lähtume kehtivast tunniplaanist.

 • Iga koolipäeva alguses kella 9-ks jõuavad e-kooli õpetajatelt kodused ülesanded, vajadusel ka õppematerjalid.

 • Õpilane esitab kodused ülesandeid vastavalt õpetajalt saadud juhistele kas e-kooli kaudu, meilitsi või muid infokanaleid pidi.

 • Proovime ennetada olukorda, et õppetöö koolimajja naastes on õpilasel suurel hulgal hindelisi töid, mida tuleb sooritama hakata. Seetõttu nii mõnigi kodune ülesanne saab olema hindeline.

 • Et vältida õpilaste ülekoormust, siis koduste ülesannete andmisel lähtub õpetaja nädalatundide arvust oma õppeaines.

 • Õpetaja on koolipäeva jooksul õpilasele meilitsi kättesaadav kella 16.00-ni. Kui tekib küsimusi, tasub julgesti pöörduda. Õpetajate kontaktaadressid leiab kooli kodulehelt: LINKlink opens on new page

Teadmiseks veel:

 • Kodus olemine tähendabki kodus olemist.

 • Ka 2. ja 3. klassi õpilastele laekuvad õppeülesanded igal koolipäeval e-kooli kella 9-ks.

 • Õpilane ei saa minna trenni, huvikooli, samuti mitte aega veetma kinno, kohvikusse, kaubanduskeskusesse.

 • Ka ei tohiks gümnasistid käia kooli kõrvalt tööl, et vältida võimalikke kokkupuuteid koroonaviirusesse haigestunutega.

 • Kui õpilane haigestub mis tahes haigusesse, siis palume lapsevanemal/täisealisel gümnasistil sellest ka klassijuhatajat, vajadusel aineõpetajaid teavitada.

 • Lähiajaks kokkulepitud arenguvestluste ja järelvastamiste puhul palun võtta ühendust klassijuhatajaga ja/või aineõpetajaga. Võimalusel leiavad õpetajad lahendused, kas neid on võimalik sooritada digivahendeid kasutades.

Et õppimine kodus võimalikult sujuvalt kulgeks, palume kõigil õpilastel võtta täna koju kaasa koolis olevad õppematerjalid, mis on hoiul garderoobis või koolikapis (õpikud, töövihikud jne).

Täna kella 16.00-ni on avatud kooli raamatukogu, et vajadusel saaks koolist laenutada kirjandust, õpikuid jms.

Samuti palume koolist ära viia kõik muud isiklikud asjad (vahetusjalanõud, spordiriided jne), et oleks parem koolimaja põhjalikult koristada. Garderoobid ja koolikapid peavad jääma tühjaks.

Kui õpilane täna puudus, siis saab koolimajja asjadele järele tulla ka sel laupäeval ja pühapäeval ajavahemikul kell 10.00-14.00.

Jäägem terveks!

Tallinna 32. Keskkool

Viimati muudetud 26.03.2020.